Vítám vás

Mějme mír v mysli a radost v srdci.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mohu nabídnout jen to, co sama mám

Při své práci vycházím z toho, co vím. A doopravdy vím jen to, co jsem objevila
a zužitkovala na své životní pouti sama v sobě.

Je pro mě ctí i radostí být průvodkyní labyrintem života na cestě k pochopení sebe sama, porozumění životu, k objevení lidské podstaty, které říkáme Duše či Duch.  Jsem ve vděčnosti, že mohu přispívat svými zkušenostmi k sebe-uvědomění člověka, k uzdravení a proměně života nás všech. To především znamená učit se rozumět tomu, co sami se sebou i s ostatními doopravdy, ve svém nitru a hlavně nevědomky žijeme. Objevit sebe sama, prohlédnout a změnit ovládací mechanizmy našeho naprogramování. Zmoudřet, pochopit život a poznat hluboký rozměr a krásu duchovní Bytosti v nás.

Vždy mě zajímalo, co je základem lidského života, jak ho tvoříme, proč reagujeme právě tak a ne jinak? Pozorovala jsem prožívání a reakce lidí okolo sebe, i když jsem byla dítě a zkoumala jsem i své prožitky. Pochopila jsem, že život je zároveň ŠKOLOU  i HROU, má svůj vyšší smysl, svá jasná pravidla, zákonitosti a řád. A ty stojí za to znát.

Mé dosavadní zkušeností mě přivedly k přesvědčení, že téma "Základy a umění života" nezbytně patří k našemu, základnímu, všeobecnému vzdělání.

Život je Učitel a jsem mu dnes vděčná za každou jeho lekci

 • Životem jsem se naučila, že poznáním a změnou sebe sama změním svět okolo sebe.
 • Pochopila jsem, že chci-li být šťastná, musím být především k sobě pravdivá a hrát sama se sebou fér.
 • Dnes vím, že jestliže chci podpořit světový mír, musím především přestat bojovat ve svém osobním světě.
 • Mnohokrát mi Život jasně ukázal, že čemu věřím, tomu umožňuji ve svém životě působit. To se týká i strachu.
 • Poznala jsem, jak s nekonečnou trpělivostí mi Život přináší do cesty stále stejné lekce, aby mi dal šanci pochopit a udělat potřebnou změnu.
 • Život mi ukázal, že vnější svět je odrazem našeho světa vnitřního. V příjemném i nepříjemném zrcadlení.
 • Poznala jsem, jak je důležité dostatečně obracet pozornost do svého nitra a objevit svoji vnitřní sílu a ušlechtilost.
 • Pochopila jsem, že nás učí přijímat se takoví, jací jsme a zaměřit se na rozvoj našeho ušlechtilého lidství.
 • Život nás také učí, že vědět je dobře, ale . . . jen vědět nestačí. Vědění je potřeba používat a rozvíjet v praxi každodennosti.
 • V životě neexistuje náhoda. Vše, co nám vstupuje do života, má s námi související příčinu a každá naše reakce má svůj následek.
 • Život je v podstatě jednoduchý - co vytváříme, to dostáváme zpět. Málokdy však umíme vidět souvislosti v horizontu času, v rovině podvědomí a také zkušenostech Duše.
 • Je obohacující vidět, jak jsme si pro sebe navzájem učitelem i žákem.
 • Život mi umožmil vidět, jak je nesmyslné žít lásku jako výměnný obchod - ono známé: "Budu tě mít ráda, až ...".
 • Roky smutku mě naučily, že není cesta k radosti, ale radost je cestou. Radost dávaná je bohatstvím života.
 • Zkušenost prožitku je nepřenosná.
 • Každodenní, "obyčejný" život nám umožňuje naučit se ctít život a rozvinout svoji duchovnost.
 • Naše prožívání začíná a končí v mysli. Mysl je světem forem, za myslí je Vyšší skutečnost.
 • Láska, Vůle a Moudrost jsou v trojnosti Podstatou života, našim základním tématem - prvním i posledním.
 • Jediná láska, kterou opravdu máme, je ta, kterou sami dáváme.
 • Bez Lásky nejsme nic.
 • Moudrost nás vede k nalezení odpovědí na otázky: "Kdo JSEM? Kdo je mé skutečné JÁ? Jak je tvořen život?. . .", abychom se stali Vědomou, Probuzenou Bytostí.
 • Nechť Božské Vědomí se probudí v každém, kdo po tom ve svém srdci doopravdy touží.

Všem hledajícím přeji, nechť se stanou nalézajícími :o)